Viskas, ką jums reikia žinoti apie stogus!

Pastato energinis naudingumas

Visi naujai statomi pastatai nuo 2016-11-01 privalo atitikti ne žemesnę kaip A energinio naudingumo klasę, todėl jau projektavimo stadijoje būtina atsižvelgti į visus kriterijus, pagal kuriuos yra vertinamas pastato energinis naudingumas.

Kaip sužinoti ar Jūsų namo projektas atitinka A klasės reikalavimus?

Tik turint  pastato energinio naudingumo vertinimo rezultatus ir sandarumo projektą galima spręsti ar Jūsų namo projektas atitinka A klasės reikalavimus.

Kas yra energinio naudingumo vertinimas, kas jį gali atlikti? Šį vertinimą gali atlikti tik atestuotas energinio naudingumo ekspertas (ne kiekvienas architektas). Nustatant pastato energetinį naudingumą vertinama eilė kriterijų: atitvarų šiluminės varžos, langų ir durų šiluminės varžos, orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, saulės pritekėjimas per skaidrias atitvaras, šildymo ir vėsinimo sistemų tipai, namo sandarumas. Tik vertinant pastatą kaip bendrą sistemą galima optimizuoti projektinius sprendimus (apšiltinimo storius, langų technines charakteristikas, šildymo ir vėdinimo sistemas ir kt.).

Kodėl svarbu atlikti pastato energinio naudingumo vertinimą prieš pradedant namo statybą? Jeigu projektavimo stadijoje pastato projektas nebuvo vertintas pagal energinio naudingumo kriterijus, yra labai didelė rizika, kad, pagal projektinius sprendinius atlikus statybos darbus, pastatas neatitiks projekte deklaruojamos energinio naudingumo klasės. Tokiu atveju Jūs negalėsite atlikti pastato statybos užbaigimo procedūros bei iš valstybinės komisijos gauti patvirtinimą, kad statinys užbaigtas 100 proc. ir yra tinkamas eksploatuoti.

Pastato energinis efektyvumasKas yra sandarumo projektas ir kas jį gali parengti? Sandarumo projektas sudarytas iš šių pagrindinių dalių: tekstinė dalis, kurioje aprašomi visi privalomi ir rekomenduojami sprendimai, technologiniai nurodymai darbų atlikimui; medžiagų žiniaraštis, kuriame sutrauktas visas reikalingas sandarinimo medžiagų kiekis; brėžiniai, kuriuose tiksliai detalizuoti būtent Jūsų statinio projekto mazgai, nurodytos sandarumui pasiekti reikalingos medžiagos ir darbų eiga. Sandarumo projekte sprendžiami langų/durų tvirtinimo ir sandarinimo sprendimai, kitų atitvarų sandurų sandarinimo mazgai.

Kada reikia parengti namo sandarumo projektą?

Sandarumo projektą svarbu parengti prieš namo statybą, kad būtų parinkti teisingi projektiniai sprendiniai užtikrinantys reikiamą pastato sandarumą. Užbaigus pastato statybą atliekamas sandarumo testas, kurio rezultatai vertinami pastato energetinio naudingumo sertifikavimo procese. Testo metu pastato sandarumo rodiklis (pastate telpančio oro kiekio pasikeitimas kartais per valandą, esant 60Pa slėgiui) turėtų būti ne didesnis, nei: 1 – A klasės pastatams ir 0,6 – A+ ir A++ klasės pastatams.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Kam reikalingas pastato energinio naudingumo sertifikatas? Visiems naujai pastatytiems ar rekonstruojamiems pastatams yra privalomas energinio naudingumo sertifikatas.

Kas yra pastato energinio naudingumo sertifikavimas? Pastato energinio naudingumo nustatymas ir priskyrimas atitinkamai klasei, bei sertifikato išdavimas.

Visas sertifikavimo procesas dalinasi į kelis etapus:

  1. Duomenų apie pastatą surinkimas. Ekspertas atvysta į objektą ir surenka duomenis apie pastatytą pastatą, jo inžinerines sistemas;

Kada atliekamas sertifikavimas? Atlikus statinio statybos darbus.

Ką privalu atlikti prieš pastato sertifikavimą? Jeigu planuote sertifikuoti A, A+ ar A++ energinio naudingumo klasės pastatą, privalote užsisakyti pastato sandarumo testą, kurio metu nustatoma oro apykaitos pastate rodiklio vertė (kiek kartų pastate telpantis oras pasikeičia per valandą, esnat 60Pa slėgiui). Šį testą gali atlikti tik akredituotos laboratorijos.